Zarząd Drukuj

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


Zarząd  Stowarzyszenia :

 

Prezes  - Zenon  Nowak

Vice-Prezes- Tęgos Grażyna,

Vice-Prezes- Alina Kuczmańska

Vice-Prezes- Mariusz Mikołajczyk

 

Skarbnik-  Renata Bąk,

Sekretarz-  Beata Galor

Kronikarz- Katarzyna Nowak

 

Komisja Rewizyjna ;

 

Halina  Marciniak,

Jolanta  Mikołajczyk,

Agnieszka  Rusin