Jabłka w Wysokiem Drukuj

W dn. 02.12.2015 r. we Wysokiem  Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi  "Nasza  Wieś" mające  siedzibę  w  Wacławowie  w ramach  swej statutowej  działalności  społecznej  przekazało    bezpłatnie  jabłka  dzieciom  w  Szkole  Podstawowej,  osobom   starszym, chorym, osobom poszukującym pracy, osobom potrzebującym o niskich  dochodach  oraz  rodzinom. Akcja  przekazywania jabłek  będzie kontynuowana  w styczniu 2016 r.